VRVC Registration

VRVC Registration

VRVC2020 จะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนงานประชุม VRVC 2020 ได้ตามลิงค์​ดังกล่าว www.vpatthailand.org

The registration of VRVC2020 will be opened from 1 February 2020 Participants could register through the website via the following link, www.vpatthailand.org

ลงทะเบียน VRVC 2020 คลิกที่นี่

ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี

ชื่อบัญชี สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (ประชุมวิชาการ 2544)

(The VPAT Regional Veterinary Congress)

เลขที่บัญชี 123-1-20897-5

สาขาสยามสแควร์ ประเภทออมทรัพย์