VRVC Registration

VRVC Registration

VRVC2019 จะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนงานประชุม VRVC 2019 ได้ตามลิงค์​ดังกล่าว www.vpatthailand.org

The registration of VRVC2019 will be opened from 1 February 2019 Participants could register through the website via the following link, www.vpatthailand.org