VRVC Registration

VRVC Registration

VRVC2020 จะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนงานประชุม VRVC 2020 ได้ตามลิงค์​ดังกล่าว www.vpatthailand.org

The registration of VRVC2020 will be opened from 1 February 2020 Participants could register through the website via the following link, www.vpatthailand.org