นโยบายการใช้งานเวปไซต์

นโยบายการใช้งานเวปไซต์ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย


สมาคมฯนำข้อมูลของคุณไปใช้อะไรบ้าง?

ทุกข้อมูลที่สมาคมฯเก็บไว้ สมาคมฯจะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

  • ใช้ส่งข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการแจ้งเตือนไปถึงคุณผ่านอีเมล
  • ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ เช่น ใช้ในการกรอกข้อมูลส่วนตัวในการลงทะเบียนงานสัมมนาวิชาการแบบอัตโนมัติ
  • ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบลงทะเบียนเข้างานสัมมนาวิชาการ

การปกป้องข้อมูล

การส่งข้อมูลระหว่างเครื่องของผู้ใช้บริการและเวบไซต์ของสมาคมฯ ถูกเข้ารหัสด้วย SSL สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต สมาคมฯเข้ารหัสและส่งไปยังผู้ให้บริการ Payment Gateway ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย PCI-DSS โดยทางสมาคมฯไม่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตไว้เอง

 

การเก็บ cookies

สมาคมฯจะเก็บ cookies เพื่อจดจำการเข้าใช้ของผู้ใช้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยสมาคมฯอาจมีการใช้บริการของบริษัทหรือบุคคลที่สาม ซึ่งสมาคมฯจะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนนี้เพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกจากพัฒนาบริการของสมาคมฯเอง

 

การปกปิดข้อมูลผู้ใช้

สมาคมฯ ไม่มีนโยบายในการขาย, แลกเปลี่ยน หรือเผยแพร่ข้อมูลของคุณ ยกเว้นแต่บริษัทหรือบุคคลที่สามที่ร่วมงานได้ให้คำสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อ สมาคมฯอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ได้ ในกรณีเกิดการร้องเรียนทางกฎหมายหรือเหตุการณ์ขัดแย้งที่ผิดกับนโยบายและกฎระเบียบที่แจ้งไว้

 

เงื่อนไขการให้บริการ

สมาคมฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินในการจองงานสัมมนาวิชาการในทุกกรณี

 

ความยินยอมของคุณ

เมื่อคุณเข้าใช้เวปไซต์ของสมาคมฯ ถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

 

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย