Prepare to be a Good Vet

ทำไมถึงมีโครงการ “Prepare to be a Good Vet”

โดย รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. เกษกนก ศิรินฤมิตร

      จุดเริ่มต้นที่อาจารย์คิดทำโครงการ Prepare to be a Good Vet นั้น เนื่องจากอาจารย์เองเป็นกรรมการบริหาร VPAT มาหลายสมัยและอาจารย์เองก็เป็นอนุกรรมการจรรยาบรรณของสัตวแพทยสภา เห็นการร้องเรียน ฟ้องร้องหมอหลายๆ คดี โดย 90% ของคดีฟ้องร้องเกี่ยวข้องกับคลินิกสัตว์เล็ก เนื่องจากหลักสูตรสพบ.เป็นหลักสูตรที่นิสิตต้องเรียน ทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่า และฯลฯ ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใหม่ๆที่สนใจงานรักษาสัตว์เล็ก ยังไม่มีความมั่นใจในการออกไปทำงานรักษาสัตว์ และในสมัย สพญ.ดร. ศิรยา ชื่นกำไร (พี่น้อง) เป็นนายกสมาคมฯในช่วงนั้น อาจารย์มีตำแหน่งเป็นอุปนายกลำดับที่ 1 อาจารย์เลยมีความคิดว่า ถ้าเราจัดโครงการในลักษณะคล้ายเข้าค่ายประมาณ 2-3 วันเพื่อมาโฟกัสเอาแต่เรื่อง สัตว์เล็ก โดยเน้นในแต่ละโรคที่สำคัญๆในแต่ละระบบ อาการ การวินิจฉัย การรักษา การแปลผลเลือด การเลือกใช้ยาต่างๆ และการสื่อสารกับเจ้าของสัตว์ เพื่อที่จะให้หมอจบใหม่ออกไปทำงานในการรักษาสัตว์ด้วยความมั่นใจและถูกต้องมากขึ้น   ตรงนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ โครงการ “Prepare to be a Good Vet”  และผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสมาคมฯให้ดำเนินกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เน้นผลกำไร  โดยรับเฉพาะบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากทุกสถาบันรวมประมาณ 120 คน โดยมีอาจารย์เป็นประธานการจัดโครงการฯ และจัดครั้งแรกในวันที่ 14-16 มีนาคม ปี พศ. 2551 ที่แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

      โดยวันแรกของการโครงการอบรม ช่วงเช้าจะมีกิจกรรมละลายหรือสลายพฤติกรรม เพื่อให้นิสิตแต่ละสถาบันได้ทำความรู้จักกัน และตามด้วยผู้แทนจากสัตวแพทยสภา มาพูดคุยเรื่อง กฎระเบียบต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาของการฟ้องร้องจริง  จากนั้นเป็นการบรรยายวิชาการโรคในแต่ละระบบ  ช่วงเย็นจะเชิญคุณหมอรุ่นพี่ที่ทำงาน ทางคลินิกสัตว์เล็ก  (3 generations) มานั่งคุยกัน คือ หมอรุ่นใหม่ (ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี)  หมอรุ่นกลาง (สำเร็จการศึกษาประมาณ 3-5 ปี) และพี่หมออาวุโส (เจ้าของโรงพยาบาลสัตว์) มาพูดคุย แลกแปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งในแง่ วิชาการ ธุรกิจ การศึกษาต่อและอื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากบริษัท เพื่อเป็นการลดภาระให้บัณฑิตใหม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์แต่ละสถาบัน รวมทั้ง VPAT นำหนังสือ CE และตำราต่างๆมาวางจำหน่ายให้น้องๆ บัณฑิต  อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานที่เปิดรับในแต่ละคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ต่างๆ  ผลการประเมินโครงการจากบัณฑิตและหมอรุ่นพี่ที่ได้ทำงานกับบัณฑิตที่ผ่านโครงการนี้ดีมากค่ะ บัณฑิตมีความมั่นใจการทำงานคลินิกสัตว์เล็กมากขึ้น

     ถึงแม้อาจารย์จะเป็นคนแรกที่มีความคิดริเริ่มจัดทำโครงการ “Prepare to be a Good Vet” แต่งานที่สำเร็จได้และดำเนินต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ เกิดจากอนุกรรมการสมาคมฯที่ช่วยกันดำเนินงานจนสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ