โครงการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

โครงการ "เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ" (Responsible Pet Ownership Campaign- RPO) 

จัดตั้งโดย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

  • สนับสนุนให้สัตวแพทย์มีบทบาทในการให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกหลักวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป
  • เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชน

 

"รักแท้...ต้องดูแลให้ได้"

     เป็นข้อความสั้นๆ ที่สัตวแพทย์จะบอกกล่าวไปยังเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายไม่ว่าสัตว์เลี้ยงนั้นจะเป็น สุนัข แมว กระต่าย นก ปลา หรืออื่นๆ เพราะในความเป็นเจ้าของสัตว์หมายถึง ความรับผิดชอบต่อชีวิตที่อยู่ในมือของเราและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวมที่สัตว์เลี้ยงของเราเข้าไปเกี่ยวข้อง

 

ความรับผิดชอบต่อตัวสัตว์ ยึดหลักสากลเรื่อง "ความเป็นอิสระ 5 ประการ " (5 freedoms) ได้แก่ การดูแลชีวิตนั้นๆ ให้ปราศจาก 

  1. ปราศจากความหิว - กระหาย
  2. ปราบความรู้สึกไม่สบายกายและใจ
  3. ปรอทความเจ็บปวดและความทรมาน
  4. ปราโมทย์ความกลัวและความหวาดระแวง
  5. ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม

     ดูแลพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงไม่ให้กระทบต่อผู้อื่น เช่น กำหนดบริเวณที่สัตว์อยู่อาศัยไม่ปล่อยให้สัตว์ส่งเสียงความรำคาญ ดูแลเรื่องการขับถ่ายให้เป็นที่ เก็บมูลสัตว์ในที่สาธารณะ

 

Facebook: คนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ (เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบ)