ขั้นตอนการสมัครบัญชีระบบเว็บไซต์ VPAT และ ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน VRVC 2019

การสมัครสมาชิกบัญชีระบบเว็บไซต์ VPAT

1. ทำการเข้าสู่หน้าสมัครโดย คลิกที่นี่ หรือไปที่แถบเมนู VPAT Membership -> Register แล้วทำการเลือกประเภทของบัญชีที่ตรงกับบทบาทของคุณ

 

 

2. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆสำหรับการสมัครบัญชีใหม่ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Register

 

 

3. หากเรียบร้อยหน้าจอจะแสดงว่าได้รับข้อมูลการสมัครแล้วพร้อมคำแนะนำ ระบบจะทำการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครให้ในอีเมล์ที่ใช้สมัคร ให้เราเข้าไปตรวจสอบใน Inbox ของอีเมล์

   หากไม่เจอ ให้ลองตรวจสอบใน Junk Box/Spam Box เพิ่มเติม

 

 

 

4. คลิกเปิดอีเมล์ แล้วกดปุ่ม Activate User เพื่อทำการยืนยันการสมัครบัญชีก็ เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

   ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการ คลิกที่นี่ หรือจากเมนู VPAT MEMBERSHIP -> SIGN IN

***หากไม่ได้รับอีเมล์ ให้ทำการติดต่อที่เบอร์ 086-3456-836, 086-3456-861, 097-2370-086 หรือติดต่อไปยังสมาคมฯ*****

 

 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน VRVC 2019

 

1.เข้าสู่ Website https://www.vpatthailand.org/ ไปที่ VRVC EVENT HIGHLIGHT เลือก CONGRESS REGISTRATION

 

เลือก Sign in ในกรณีที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที่ลืม password ให้กด Forgot Password

 

เมื่อกด forget password แล้ว ให้กรอกอีเมล์ในช่อง Enter your e-mail to send reset password link

แล้วตรวจสอบอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน

ให้คลิก Reset Password แล้วทำการตั้ง Password ใหม่อีกครั้ง

 

คลิก Sign up ในกรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกของ Website www.vpatthailand.org

โดยใช้ e-mail ที่ใช้งานเป็นประจำ และ กำหนด Password ที่สามารถจดจำได้โดยง่าย

เช่น ชื่อสุนัขตัวโปรด อาหารที่ชอบ

โดยไม่จำเป็นต้องเป็น password เดียวกับที่ใช้สมัคร e-mail

 

 

2. เลือกประเภทตั๋ว เปลี่ยนจำนวนตั๋วที่ต้องการลงทะเบียนจาก 0 เป็น 1  (ซื้อตั๋วได้ 1 ใบ ต่อ 1 บัญชี)
จากนั้นเลือก Buy Ticket

 


3. การออกใบเสร็จรับเงิน

สมาคมฯ จะออกใบเสร็จรับเงินตามข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ปรากฎในหน้านี้ หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขในหน้านี้

ทั้งนี้ หากประสงค์รับใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ คลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์
ให้ทำเครื่องหมายในช่องหน้าข้อความ ต้องการรับใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือในนามสถานพยาบาลสัตว์
แล้วกรอกรายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

4. ยืนยันการซื้อตั๋ว
ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วที่ซื้อ และ เปิดอ่าน Terms and conditions

ทำเครื่องหมายในช่องหน้าข้อความ I have read and accept the terms and conditions
เพื่อยืนยันตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วที่ซื้อ และ ยืนยันว่ารับทราบ Terms and conditions

เลือก CONFIRM ORDER  

 

5. เลือกวิธีการชำระเงิน
5.1 ชำระเงินโดย การโอนเงิน (Bank Transfer) หรือ การตัดบัตรเครดิต (Credit Card)
เลือกวิธีการชำระเงินโดยการทำเครื่องหมายหน้า การโอนเงิน (Bank Transfer) หรือ การตัดบัตรเครดิต (Credit Card)  
จากนั้น เลือก Purchase เพื่อชำระเงิน

 

5.2 การชำระเงินโดยการโอนเงิน ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

5.2.1 โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ สมาคมสัตวแพทยผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 123-1-208975
5.2.2 เข้าสู่ Website https://www.vpatthailand.org/  เลือกเมนู UPLOAD PAYIN SLIP
5.2.3 อัพโหลดไฟล์รูป PAYIN SLIP หรือ สำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียนในหน้า CONFIRM PAYMENT (FOR BANK TRANSFER)

5.2.4 เลือก Submit

 

5.3 การชำระเงินโดยการตัดบัตรเครดิตดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ระบบจะแสดง Pop Up หน้าจอการชำระเงินด้วยบริการจาก Omise

ทำการกรอกข้อมูลการชำระเงินตามขั้นตอน

หากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดของการลงทะเบียน รวมถึงส่ง e-mail ยืนยันมาทาง e-mail ของผู้ลงทะเบียน

 

6. การตอบรับยืนยันการลงทะเบียน

Website จะส่ง e-mail ยืนยันการลงทะเบียน จำนวน 2 e-mail ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

7. การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ดำเนินการโดย
เข้าสู่ Website https://www.vpatthailand.org/  เลือกเมนู UPLOAD PAYIN SLIP ในหัวข้อ VRVC EVENT HIGHLIGHT
- การลงทะเบียนที่สมบูรณ์จะขึ้นสถานะการชำระเงินเป็น PAID