ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย