เชิญชวนสมาชิก VPAT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการรับเลือก ประจำปี 2567

📣 เชิญชวนสมาชิก VPAT
ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการรับเลือก ประจำปี 2567 เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2568 – 2571

📍ใช้สิทธิ์เลือก 1-8 ท่าน
• รับชมรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง ทาง https://citly.me/2v8mD

📍ตรวจสอบเลขสมาชิกสมาคมฯ ทาง https://www.vpatthailand.org/vpat-member-search

📍รับชมวิธีการเลือกตั้งทาง https://citly.me/trOEA

📍ใช้สิทธิ์เลือกเลือกตั้ง
(ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น.
ทางระบบออนไลน์ https://www.zipeventapp.com/e/Vpat-Election-2024

🎁 ใช้สิทธิ์แล้ว
ลุ้น!!! รับของรางวัล ดังนี้
• รางวัลที่ 1 Apple iPad Air (5th Generation) Wi-Fi 64 GB จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy Fit3 จำนวน 2 รางวัล
• รางวัลที่ 3 Nokia Go Earbuds2 จำนวน 3 รางวัล
• รางวัลที่ 4 กระเป๋าใส่ Labtop จำนวน 20 รางวัล

💡ดำเนินการโดย
ฝ่ายดำเนินการเลือกตั้ง
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย