การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 26 The 13th VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2020)

21 Jun 2020 - 24 Jun 2020
8:30-17:00
Venue: Hall 4 IMPACT Forum IMPACT Exhibition and Convention Center(view map)

      เป็นการจัดงานประชุมวิชาการในประเทศไทย ครั้งที่ 26 และเป็นการจัดงานประชุมวิชาการในภูมิภาค (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ แยกตามระบบ เช่น โรคหัวใจ โรคทางอายุกรรมทั่วไป โรคไต โรคติดเชื้อ เทคนิคการผ่าตัด เป็นต้น ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายและซักถามตลอดระยะเวลา 4 วันของการประชุมจากวิทยากรไทย และต่างชาติที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาต่างๆ การประชุมนี้ได้รับความสนใจจากสัตวแพทย์ไทย และสัตวแพทย์ในภูมิภาคเป็นจำนวนมาก นอกจากการบรรยายกิจกรรมในครั้งนี้ยังประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยและรายงานสัตว์ป่วยในรูปแบบปากเปล่า และแผ่นภาพ การอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์ และการจัดแสดงนิทรรศการ เครื่องมือและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง'

 

Map สถานที่จัดงาน

 

รายละเอียดสำหรับ Exhibitor: แบบฟอร์มจองคูหาแสดงนิทรรศการ

การลงทะเบียน (Congress Registration)

สอบถามปัญหาเรื่องการลงทะเบียนทาง e-mail: vpatthailand@gmail.com

สอบถามปัญหาเรื่องการลงทะเบียนทางโทรศัพท์: 086-3456-861, 086-3456-836, 097-237-0086

สอบถามปัญหาเรื่องการลงทะเบียนทางไลน์: @vpat (มีเครื่องหมาย @ ด้วย)