เสนอรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรับเลือก ประจำปี พ.ศ. 2567

📣 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เสนอชื่อสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 1 - 8 คน (เสนอได้ตั้งแต่ 1 คน และสูงสุด 8 คน)

 เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรับเลือกของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2568 - 2571

 

เพื่อให้การเลือกตั้งได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มีศักยภาพ มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีความเสียสละ

และเต็มใจที่จะทำงานเพื่อสมาคมฯ และสังคม

 

📍ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ

ทาง https://www.vpatthailand.org/vpat-member-search

หรือ 

https://cutt.ly/TwNwERCt (กดค้นหารายชื่อสมาชิกสมาคมฯ โดยการเปิดหน้าเว็บ Ctrl + F)

📍เสนอชื่อภายในวันที่ 16 มีนาคม 2567 ทาง https://forms.gle/kmf76YQYEueMSpEe8

 

ดำเนินการโดย ฝ่ายเลือกตั้ง