CE VPAT: Surgical Management in Trauma Patients

📍หลายคนคงเคยเจอปัญหา Trumatic injury และต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

📍แต่เราจะทำการวางยาสลบและคุมความเจ็บป่วยยังไงให้ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ (Anesthesia and pain management in trauma patients) 

📍มีอะไรที่ต้องระวัง และแน่นอนสำหรับ Trumatic injury ก็ไม่พ้นช่องอก และ ช่องท้อง ที่หากวินิจฉัยช้า และ รักษาไม่ถูกจุด อาจจะทำให้สัตว์ป่วยเสียชีวิตกันได้ง่ายๆ

📍จะดีกว่ามั้ย หากเรามีความรู้ที่ถูกต้องในการคุยกับเจ้าของ เพื่อพยากรณ์ และทำการผ่าตัดรักษาอย่างถูกจุด

(Surgical management in Thoracic emergency and Acute abdomen)

📍 และท้ายสุดกับการแก้ไขปัญหากระดูกหักในสัตว์ป่วยกลุ่มนี้ อะไรต้องรีบ อะไรรอได้ และ ระหว่างรอจะต้องทำการรักษาพยุงสัตว์ป่วยอย่างไร

(Fracture management in trauma patient)

 

มาร่วมกันหาคำตอบกันได้ในงานสัมมนาดีๆ CE VPAT: Surgical Management in Trauma Patients

🗓 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
💻 ทางระบบออนไลน์ Zoom Webinars

📚 ผู้ลงทะเบียนและรับชมได้รับ 5 หน่วยกิต
สมาชิก VPAT ลงทะเบียนภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 ราคา 535 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
ประเภทออมทรัพย์ สาขา สยามสเคป
เลขบัญชี 123-1-05392-4
และแจ้งข้อมูลการชำระเงินทาง https://forms.gle/yzoDk3qGLX8UW8xW8

2. ลงทะเบียน โดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย (เท่านั้น)
ทาง https://bit.ly/3zsFVck

สอบถามเพิ่มเติม (line) @vpat