รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

Updated at 26 Jul, 2022 in VPAT rpo

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
และการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์
เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง

EP.12 หมาและแมวเลี้ยงในบ้านไม่ต้องทำวัคซีนใช่หรือไม่?

รับชมทาง https://youtu.be/bq07Y2y7x-Q

โดย
อ.น.สพ.แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล

ดำเนินรายการโดย
น.สพ.ตุลธร โกศัลวัฒน์
น.สพ.สุนิพัจ พร้อมมูล

by VPAT