รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

Updated at 2 Jun, 2022 in VPAT rpo

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
และการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์ เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง

EP.8 การใช้ยาเอง ในนกและกระต่ายโรคไม่หาย แต่อาจหายจากโลก!!

💻 รับชมทาง https://youtu.be/f_SIBlW7c5E

โดย
น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล

ดำเนินรายการโดย
น.สพ.ตุลธร โกศัลวัฒน์
อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

เชิญชวนแชร์ข้อมูลในไลน์หรือสื่ออื่นๆ ของคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เลี้ยงสัตว์

by VPAT