รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

Updated at 17 May, 2022 in VPAT rpo

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

 รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
และการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์ เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง

 EP.7 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระต่ายและอาหารกระต่าย

 รับชมทาง https://youtu.be/AjpWLiXPT4o

โดย
น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล

ดำเนินรายการโดย
น.สพ.ตุลธร โกศัลวัฒน์
อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

 by VPAT