รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

Updated at 6 May, 2022 in VPAT rpo

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

 รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
และการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์ เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง

 EP.6 จริงหรือไม่ ที่หมาควรกินอาหารสด เพราะหมาป่าก็กินอาหารสด

💻 รับชมทาง https://youtu.be/KdtOuurWjWo

โดย
อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม

ดำเนินรายการโดย
น.สพ.ตุลธร โกศัลวัฒน์
น.สพ.สุนิพัจ พร้อมมูล

📱 เชิญชวนแชร์ข้อมูลในไลน์หรือสื่ออื่นๆ ของคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เลี้ยงสัตว์
 by VPAT