รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

Updated at 19 Apr, 2022 in VPAT rpo
รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”
 รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
และการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์ เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง
 
 EP.5 ทีซีมัยซิน ยาที่แสนจะหาง่าย แต่ป้อนหมาแมวได้จริงหรือ (สำหรับประชาชน)
 
โดย
ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
 
ดำเนินรายการโดย
น.สพ.ตุลธร โกศัลวัฒน์
อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม