รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

Updated at 8 Apr, 2022 in VPAT rpo
รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”
EP.4 เรื่อง “หมาเห่าไม่กัด หมากัดไม่เห่าจริงหรือไม่?”
 
รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
และการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง
 
โดย
อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม
 
ดำเนินรายการโดย
น.สพ.ตุลธร โกศัลวัฒน์
น.สพ.สุนิพัจ พร้อมมูล