รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

Updated at 16 Mar, 2022 in VPAT rpo

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”
EP.2 พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง (สำหรับประชาชน)
เรื่อง “กินน้ำตาล ทำให้หมาดุจริงหรือ?”
 
ค้นหาคำตอบได้จาก
รายการเช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT) EP.2
 
โดย
อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม
 
ดำเนินรายการโดย
นายสัตวแพทย์ตุลธร โกศัลวัฒน์
นายสัตวแพทย์สุนิพัจ พร้อมมูล