รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

Updated at 9 Mar, 2022 in VPAT rpo

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

EP.1 ความแตกต่างระหว่างยาลดการอักเสบและยาฆ่าเชื้อ (สำหรับประชาชน)

📍ยาลดการอักเสบและยาฆ่าเชื้อแตกต่างกันอย่างไร

📍การให้ยาลดการอักเสบหรือการให้ยาฆ่าเชื้อแบบผิดวิธีมีผลเสียต่อตัวสัตว์หรือไม่

ค้นหาคำตอบได้จาก
รายการเช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT) EP.1


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายสัตวแพทย์ดร.สมัคร สุจริต

ดำเนินรายการโดย
นายสัตวแพทย์ตุลธร โกศัลวัฒน์
และ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ธนพล สันติวัฒนธรรม

💻 คลิกเพื่อรับชมข้อมูล