เรื่องโรคกลากในแมว การรักษา และแนวทางการป้องกัน

Updated at 24 Mar, 2021 in VPAT rpo

บทสัมภาษณ์ รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในประเด็นข่าวดังเรื่องโรคกลากในแมว การรักษา และแนวทางการป้องกัน


ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลิงค์รับชม https://youtu.be/Gaa41fJ2OA8