เมื่อโดนสุนัขกัด ต้องทำอย่างไร

Updated at 21 Oct, 2020 in VPAT rpo


วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลังจากถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด
กรณีแรก หากถูกกัด แต่ไม่มีเลือดออก แต่ถูกน้ำลายของสัตว์
1.ให้รีบล้างน้ำบริเวณที่โดนกัดด้วยน้ำสะอาด และ ฟอกสบู่ให้สะอาด เพื่อล้างน้ำลายออกให้หมด
2.สังเกตอาการของสัตว์อย่างน้อย 10 วัน

กรณีที่สอง หากถูกกัดและมีเลือดออก
1.ให้รีบล้างน้ำบริเวณแผลที่โดนกัดด้วยน้ำสะอาด และ ฟอกสบู่ให้สะอาด เพื่อล้างน้ำลายออกให้หมด
2.ใส่ยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ล้างแผล เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
3.รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด โดยการเข้ารับวัคซีนมี 2 กรณี คือ
หากกรณีแผลไม่ใหญ่มาก และไกลจากอวัยวะสำคัญ "ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ป้องกันบาดทะยัก"
หากแผลมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น มีจำนวนหลายแผล แผลกัดลึก หรือถูกกัดบริเวณอวัยวะสาคัญซึ่งมีเส้นประสาทไปเลี้ยงมาก เช่น บริเวณศีรษะ ใบหน้า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า "จะต้องรับวัคซีนอิมมูโนโกลบูลิน (Immunoglobulin)" ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีภูมิคุ้มกันทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาในการกระตุ้นและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ป้องกันบาดทะยัก
4.กักบริเวณและสังเกตอาการของสัตว์อย่างน้อย 10 วัน
5.หากสัตว์ตัวนั้นตายให้นำซากมาตรวจหาเชื้อ

💉 การฉีดวัคซีน: จะต้องฉีดให้ครบ 1 ชุด ซึ่งมีทั้งหมด 5 เข็ม ใช้เวลาในการฉีดประมาณ 1 เดือน โดยฉีดวัคซีนในวันแรกที่ถูกสุนัขกัด และในวันที่ 3, 7, 14 และ30 หลังสุนัขกัดตามลำดับ

อย่าลืมดูแลสัตว์ที่บ้านให้ดี หมั่นพาไปฉีดวัคซีนในทุกๆปี และป้องกันตัวเองจากสัตว์จรจัดด้วยนะคะ

#WRD2020 #Rabies #วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก