ความรู้เรื่อง Covid-19 กับสัตว์เลี้ยง

Updated at 7 May, 2021 in VPAT rpo
ความรู้เรื่อง Covid-19 กับสัตว์เลี้ยง
โดย วิทยุครอบครับข่าว ส.ทร. FM106
📍 เริ่มนาทีที่ 1.04.00 เป็นต้นไป
🎉 ให้สัมภาษณ์ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
 
 

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ