ตอบคำถามฮิต COVID-19 สำหรับสัตว์เลี้ยง ประจำสัปดาห์

Updated at 8 Apr, 2020 in VPAT rpo

 

ข้อมูลโดย

ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์

รองคณบดีวิจัยและนวัตกรรม

อดีตนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

จัดทำโดย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์