ระวังโรคระวังโรคแท้งติดต่อ Brucellosis ติดจากสัตว์สู่คน

Updated at 10 Nov, 2020 in VPAT rpo

ระวัง! โรคแท้งติดต่อ brucellosis ติดจากสัตว์สู่คน

โรค brucellosis หรือโรคแท้งติดต่อ มักพบได้ในฟาร์มปศุสัตว์ทั่วไป แต่จากกรณีที่เกิดขึ้นในจีน พบว่ามีการแพร่ระบาดในคนตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว โดยเกิดจากการรั่วไหลของเชื้อ brucella ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคจากโรงงานเภสัชกรรมแห่งหนึ่งและปะปนในอากาศ จนผู้คนในบริเวณใกล้เคียงได้รับเชื้อและติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เราจะมาทำความเข้าใจถึงความอันตรายของโรค รวมถึงวิธีการรักษาและป้องกันตัวทั้งในคนและสัตว์จากโรคนี้ไปพร้อมกับ ผศ. น.สพ.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา: Thai PBS