ฝังไมโครชิพ

Updated at 20 Dec, 2019 in VPAT rpo

     ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2548 และระเบียบกรุงเทพหมหานคร ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2550 ที่ออกตาม พ.ร.บ.การสาธารสุข 2535 มาตรา 29-30 กำหนดให้มีการจดทะเบียนสุนัข เพื่อลดปัญหาการทอดทิ้งสุนัข

การฝังไมโครชิพ คืออะไร ?

  • การดำเนินการทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัข Identification โดยไมโครชิพเป็นอุปกรณ์ขนาดโตกว่าเมล็ดข้าวสารเล็กน้อย ภายนอกคล้ายแท่งแก้วมีอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์บรรจุภายในสำหรับเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข ซึ่งจะใช้เพื่อระบุตัวสัตว์เนื่องจากเมื่อฝังเข้าไปในตัวสุนัขแล้วจะอยู่กับสุนัขไปชั่วชีวิต

ประโยชน์ ?

  • เพื่อทำการบันทึกข้อมูลสุนัขและเจ้าของ ในการติดตามและตรวจสอบกรณีสุนัขหายหรือถูกขโมยป้องกันการซื้อขายผิดตัว ช่วยพัฒนาสายพันธุ์ช่วยละปัญหาสุนัขจรจัด

อายุที่เริ่มทำ ? 

  • โดยเจ้าของนำสุนัขอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือนขึ้นไป มาขึ้นทะเบียน

เอกสาร ?

เจ้าของสุนัขเตรียมใบรับรองการฝังไมโครชิพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขอยู่อาศัยและใบรับรองการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิน 1 ปี

สถานที่ ?

  • สัตวแพทย์ที่กองสัตวแพทย์สาธารสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาล หรือ คลินิกสัตวแพทย์เอกชน

 

 

อย่าลืม "รัก"สุนัขของท่าน

ด้วยการพาไปจดทะเบียนสุนัขกันนะคะ