การทำหมันสัตว์เลี้ยง

Updated at 20 Dec, 2019 in VPAT rpo

ถ้า สุนัข/แมว ไม่ทำหมันจะเพิ่มจำนวนปีละ กี่ตัว

สุนัขไม่ทำหมัน

1 ปี เท่ากับ 16 ตัว

2 ปี เท่ากับ 128 ตัว

3 ปี เท่ากับ 512 ตัว

4 ปี เท่ากับ 2,048 ตัว

5 ปี เท่ากับ 12,288 ตัว

6 ปี เท่ากับ 67,000 ตัว

 

แมวไม่ทำหมัน

1 ปี เท่ากับ 12 ตัว

2 ปี เท่ากับ 67 ตัว

3 ปี เท่ากับ 376 ตัว

4 ปี เท่ากับ 2,107 ตัว

5 ปี เท่ากับ 11,801 ตัว

6 ปี เท่ากับ 66,088 ตัว

7 ปี เท่ากับ 370,092 ตัว

8 ปี เท่ากับ 2,072,514 ตัว

 

เมื่อไหร่ควรพาสัตว์เลี้ยงไปทำหมัน

 • มีจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเกินความสามารถที่จะดูแลชีวิตสัตว์ให้เป็นสุขตามหลักสากล 5 ประการได้

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สุนัขและแมว

 • สุนัขขยายพันธุ์ได้มากกว่ามนุษย์ 15 เท่า แมวขยายพันธุ์ได้มากกว่ามนุษย์ 45 เท่า
 • สุนัขมีลูกได้ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 6-10 ตัว
 • แมวมีลูกได้ปีละ 3-4 ครอกๆละ เฉลี่ย 2.8 ตัว

ทำหมันเมื่อไหร่ดี

 • ทำได้เมื่อสุนัขและแมวอายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป

ทำหมันเมื่อสัตว์อายุน้อย (6 สัปดาห์ ถึง 4 เดือน) ดีอย่างไร

 • ไม่ต้องมีลูก
 • ลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม
 • ลดความเสี่ยงต่อโรคต่อมลูกหมากโต
 • ลดพฤติกรรมออกเที่ยวหาตัวเมีย
 • ลดพฤติกรรมเป็นสัด
 • การผ่าตัดทำได้ง่ายกว่าสัตว์โต