One Day CE-VPAT: Webinar ในหัวข้อ "ติด-ต่อ-ตาย วายร้าย ไวรัส"

กลับมาอีกครั้งกับ One Day CE-VPAT: Webinar
ในหัวข้อ "ติด-ต่อ-ตาย วายร้าย ไวรัส"
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
• การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส ยากจริงไหม
• โรคไวรัส เป็นแล้วตายเท่านั้นหรือ
• "น้องหมาไอแค็กๆ มันจะติดตัวอื่นไหมหมอ"
• โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในแมวมีมากมาย อาการก็คล้ายๆกัน มีรอยโรคอะไรที่สามารถช่วยแยกโรคได้หรือไม่
ไขข้อกระจ่าง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์
ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์
ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง
อ.น.สพ.ดร.นวพล เตชะเกรียงไกร
สมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียน
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ค่าลงทะเบียน 535 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ทาง https://forms.gle/vXuZgibSwpjAv4Yf8
 
สนับสนุนโดย VPAT Partnership 2021 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line:@vpat
จัดโดย โครงการการศึกษาต่อเนื่อง (CE-VPAT)
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)