One Day CE-VPAT: Diagnosis and management of round cells tumor

 

📍 เคมีบำบัดให้แล้วอันตรายมากไหม ผลข้างเคียงมีอะไรบ้าง เป็นคำถามที่เจอบ่อย เรามาเรียนรู้กันว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้การให้ยาเราปลอดภัย และลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงให้น้อยที่สุด และมียาอะไรใหม่ๆในการรักษามะเร็งบ้าง
📍 มะเร็งชนิดนี้รักษาหายไหม ผ่าตัดอย่างเดียวหรือจำเป็นต้องทำเคมีบำบัด ปัจจุบันมียาพุ่งเป้า จำเป็นต้องให้ทุกรายไหม มาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน
📍 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง รักษาได้หรือรอวันตาย รักษาไปแล้วกลับมาเป็นใหม่ทำอย่างไร ผ่าตัดได้ไหม มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกัน
📍 มะเร็งที่หน้า หรือส่วนไหนๆ ของร่างกายแล้วผ่าไม่ได้ การฉายแสงจะช่วยได้ไหม ผลสำเร็จของการรักษาดีมากน้อยเพียงใด มีผลข้างเคียงเหมือนเคมีบำบัดหรือไม่ และมะเร็งทุกสนิทสามารถฉายแสงได้ดีแค่ไหน ไปไขปริศนากัน

📚One Day CE-VPAT: Diagnosis and management of round cells tumor

⏰ วันที่ 15 มีนาคม 2566
📌 โรงแรมจัสมินซิตี้
📣 สมาชิก VPAT ลงทะเบียน
ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เพียง 2,033 บาท
📝 ทาง https://forms.gle/MhSnRoPveSFzWX2EA