CE VPAT

โครงการการศึกษาต่อเนื่อง (CE-VPAT)
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
ในหัวข้อเรื่อง One day CE-VPAT: Arrhythmia in critical care patients

โดย
รศ.สพ.ญ.ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์
ผศ.น.สพ. รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
อ.สพ.ญ.ดร. ทรรศิดา พลอยงาม
สพ.ญ. ธนิกา อธิปธรรมวารี
ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
สถานที่ ห้องซากุระ ชั้น L
โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท (สุขุมวิท 23)

!!! ด่วน รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน สำหรับสมาชิก VPAT
ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนราคา 1,700 บาท !!!
สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดที่ 086-3456-861 หรือ 086-3456-836