เสนอชื่อสัตวแพทย์คลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยงแห่งปี (รางวัลจรัส สืบแสง) ประจำปี 2567

📣 ร่วมกันเสนอชื่อ สัตวแพทย์ตัวอย่าง สนับสนุน คนเก่ง คนดี เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

 

🎁 พร้อมลุ้นรับรางวัล

สิทธิ์ลงทะเบียนงาน VRVC 2024

มูลค่า 4,500 บาท จำนวน 5 รางวัล

 

📌เพียงเสนอชื่อสัตวแพทย์คลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยงแห่งปี (รางวัลจรัส สืบแสง) ประจำปี 2567

“ Best Practitioner of the Year 2024 “ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

📍ประเภทรางวัล

1.สายวิชาการ - สัตวแพทย์ที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น อันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสัตว์เลี้ยง

2.สายวิชาชีพ – สัตวแพทย์ที่มีการปฏิบัติงานด้านการรักษาสัตว์ป่วยดีเด่น อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อวิชาชีพ

 

📍ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

  1. สมาชิกของสมาคมฯ
  2. มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่ยังไม่หมดอายุ

📌 ตรวจสอบหมายเลขสมาชิกสมาคมฯ ก่อนเสนอชื่อ

https://www.vpatthailand.org/vpat-member-search

📌เพื่อไม่ให้เสนอชื่อซ้ำ โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลก่อนเสนอชื่อ

จาก https://www.vpatthailand.org/vet-of-the-year-award

 

📱เสนอชื่อทาง

https://forms.gle/ktb3WpSJ7ys8oYzh7