วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก: World Rabies Day 2020y

Video

Description

เชิญชวนทุกคนร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “Rabies, Immunity and Practices” 📚 . สามารถติดตามได้ผ่านทาง Live สดในวันที่ 28 กันยายน 2563 นี้ เวลา 14.00 - 15.00 น. ทั้ง 3 ช่องทาง Facebook : วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2020 Youtube : WRDThai2020 WWW.WRD2020Thailand.com