VPAT Academy การบริหารการเงินแบบมืออาชีพ สำหรับสัตวแพทย์ ครั้งที่ 5 ตอนที่ 2

Video

Description

VPAT Academy การบริหารการเงินแบบมืออาชีพ สำหรับสัตวแพทย์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ เกษียณเงินล้าน ใครๆ ก็ทำได้ตอนที่ 2 วางแผนหลังเกษียณ โดย น.สพ.ธนัฐ ศิริวรางกูร ขอบพระคุณผู้สนับสนุน VPAT PARTNERSHIP 2022 ดำเนินการโดย VPAT ACADEMY สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)