VPAT Academy การบริหารการเงินแบบมืออาชีพ สำหรับสัตวแพทย์ ครั้งที่ 5 ตอนที่ 1

Video

Description

VPAT Academy การบริหารการเงินแบบมืออาชีพ สำหรับสัตวแพทย์ ครั้งที่ 5 เกษียณเงินล้าน ใครๆ ก็ทำได้ตอนที่ 1 วางแผนก่อนเกษียณ โดย น.สพ.ธนัฐ ศิริวรางกูร ขอบพระคุณผู้สนับสนุน VPAT PARTNERSHIP 2022 ดำเนินการโดย VPAT ACADEMY สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)