VPAT Academy: Soft Skill ครั้งที่ 9

Video

Description

VPAT Academy: Soft Skill ครั้งที่ 9 Communication skill for Vet โดย น.สพ.วริทธิ์วงศ์ ลิขิตชัยกุล รับชมฟรี สำหรับ นิสิต นักศึกษา และสมาชิก VPAT ทาง Facebook: VPAT ACADEMY https://www.facebook.com/groups/1878566362380542 ดำเนินการโดย ฝ่ายวิชาการ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)