เทคนิคการฝึกทำ Echocardiography ขั้นตอนที่ 2y

Video

Description

เทคนิคการฝึกทำ echocardiography ขั้นตอนที่ 2 Right parasternal short axis view เมื่อทำท่า 4-chamber view ได้สวยงามแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นภาพ short axis view ดังนี้ 1. จากท่า 4- chamber view ให้หมุน marker ที่นิ้วชี้ ทวนเข็มนาฬิกา ประมาณ 90 องศา โดย marker จะชี้ไปยังทางข้อศอกสุนัข (cranioventral) และหน้าหัวตัวจะอยู่ในแนวตัดขวางของหัวใจ ภาพที่ปรากฏใน echo จะเป็นรูปทรงกลม ตัวหัวตรวจจะทำมุมประมาณ 60 องศากับผนังช่องอก ให้ปรับหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาทีละน้อยเพื่อให้ภาพที่เห็นเป็นทรงกลมสวยงาม 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับของภาพ short axis จาก ระดับของ papillary muscle ไปที่ระดับของ mitral valve, aorta และ pulmonary artery ให้ยกเฉพาะส่วนก้านหัวตรวจขึ้นลงทีละนิดลักษณะเข้าหาหรือออกห่างผนังช่องอก โดยที่หน้าหัวตรวจสัมผัสกับช่องอกที่ตำแหน่งเดิม (ตามวีดีโอ) ขอบพระคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นแบบในการถ่ายวีดีโอ