เทคนิกการฝึกทำ Echocardiographyy

Video

Description

เทคนิกการฝึกทำ echocardiography ในท่า Right parasternal long axis 4-chamber view สำหรับช่วง Lockdown ต้านภัย Covid-19 1. โกนขนบริเวณช่องอกฝั่งขวาตำแหน่งระหว่างช่องซี่โครงที่ 3 - 6 2. นำสุนัขนอนตะแคงด้านขวา บนโต๊ะสำหรับทำ echocardiogram 3. ใช้มือซ้ายจับที่บริเวณช่องอก เพื่อหาตำแหน่งที่พบหัวใจเต้นแรงที่สุด (ส่วนมากประมาณตำแหน่งช่องซี่โครงที่ 4 - 5) 4. ตั้งค่าบนเครื่องตรวจ ให้ตำแหน่ง marker แสดงอยู่ที่ฝั่งด้านซ้ายของจอภาพบนตัวเครื่อง (หากมองจากผู้ตรวจ จะอยู่ฝั่งขวามือของผู้ตรวจ) 5. จับหัวตรวจโดยให้นิ้วชี้อยู่ตำแหน่งของ marker บนหัวตรวจ และ นิ้วโป้งฝั่งตรงข้าม 6. วางตำแหน่งหัวตรวจให้มีลักษณะดังนี้ - marker ของหัวตรวจชี้ไปทางหัวไหล่ของตัวสัตว์ - หน้าหัวตรวจชี้ไปทางด้านสะโพกของตัวสัตว์ - ก้านของหัวตรวจชี้มาทางด้านขาหน้าของตัวสัตว์ - ทำมุมระหว่างหัวตรวจ และ ผนังช่องอกประมาณ 45 องศา - ลักษณะมุมของการวางหัวตรวจ จะเป็นตามแนวยาวของการวางตัวของหัวใจ 7. ทาเจลท่ีหัวตรวจ และวางหัวตรวจลงบนตัวสัตว์ให้แนบพอดี ตรงบริเวณตำแหน่งที่คลำพบหัวใจเต้นแรงที่สุด ประมาณช่วงระหว่างกระดูกอก (sternum) และ costochrondral junction 8. หมุนหัวตรวจตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกาเพียงเล็กน้อยให้เห็นภาพ 4 chambers ให้ชัดเจน สามารถดูวิธีการในวีดีโอที่แนบมานี้ วีดีโอทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ไม่เคยทำ echo มาก่อน แต่ใช้เทคนิกการทำตาม guideline ด้านต้น