เชิญชวนบริจาคช่วยผู้เลี้ยงม้าที่ขาดแคลน ต่อชีวิตม้าจากโรค African Horse Sickness 400 ตัว

Updated at 29 Apr, 2020 in VPAT rpo

มุ้งเพื่อม้า ปลอดภัยจากกาฬโรคแอฟริกา

 

เชิญชวนบริจาคช่วยผู้เลี้ยงม้าที่ขาดแคลน ต่อชีวิตม้าจากโรค African Horse Sickness 400 ตัว 📣

ม้าในเมืองไทยได้ล้มตายกว่า 300 ตัว ในระยะเวลา 3 อาทิตย์ (เฉลี่ยอาทิตย์ละ 100 ตัว) จากกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มาจากสัตว์ป่าในทวีปแอฟริกา โดยมีริ้นเป็นพาหะ

ร้อยละ 95 จากม้าที่ติดเชื้อจะไม่มีทางรักษา และเสียชีวิตในที่สุด! ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ที่เลี้ยงม้าเพื่อใช้งาน เพื่อดำรงชีพ เช่น ม้าชายหาด ม้าแห่นาค เป็นอย่างมาก

บริจาค online ผ่าน https://taejai.com/th/d/savehorse/ เงินบริจาคของท่าน 1500 บาท ซื้อมุ้งต่อชีวิตม้า 1 ตัว

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าของโครงการ

ชมรมสัตว์บำบัดโรคม้าแห่งประเทศไทย