เรียนเชิญสมาชิก VPAT (ที่ได้ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ)

เรียนเชิญสมาชิก VPAT
(ที่ได้ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ)

เลือกตั้งกรรมการรับเลือก VPAT (ดำรงตำแหน่ง วาระปี พ.ศ. 2565-2568) ในรูปแบบออนไลน์ (E-Voting)

ทั้งนี้ ขอเรียนแจ้งว่ารายนามผู้เข้ารับการเลือกตั้ง ขั้นตอนการเลือกตั้ง และรหัสผู้ใช้งาน (Username) ได้นำส่งทาง E-mail และรหัสผ่าน (Password) ได้นำส่งทาง SMS ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากพบปัญหาในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอความกรุณาติดต่อ: Line@vpat

หมดเขตเลือกตั้ง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2654
เวลา 17.00 น.

#ลุ้นรับ iPAD Airpods Airtag