เสนอชื่อสัตวแพทย์คลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยงแห่งปี (รางวัลจรัส สืบแสง) ประจำปี 2566

📣 ร่วมกันเสนอชื่อ สัตวแพทย์ตัวอย่าง สนับสนุน คนเก่ง คนดี เพื่อพัฒนาวิชาขีพ

🎁 พร้อมลุ้นรับรางวัล
สิทธิ์ลงทะเบียนงาน VRVC 2023 มูลค่ากว่า 4,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

📌 เพียงเสนอชื่อสัตวแพทย์คลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยงแห่งปี (รางวัลจรัส สืบแสง) ประจำปี 2566
“ Best Practitioner of the Year 2023 “ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

📍 ประเภทรางวัล
1.สายวิชาการ - สัตวแพทย์ที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น อันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสัตว์เลี้ยง
2. สายวิชาชีพ – สัตวแพทย์ที่มีการปฏิบัติงานด้านการรักษาสัตว์ป่วยดีเด่นอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อวิชาชีพ

📍 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ
1. เป็นสมาชิกของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

📌 เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ตรวจสอบหมายเลขสมาชิกสมาคมฯ ของท่าน
ก่อนดำเนินการ Scan QR Code เพื่อกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อฯ
https://www.vpatthailand.org/vpat-member-search

📌เพื่อไม่ให้เกิดการเสนอชื่อซ้ำ โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลจรัสสืบแสงในปีที่ผ่านมา
จาก https://www.vpatthailand.org/vet-of-the-year-award
ก่อนเสนอชื่อผู้ได้รับรางวัลในปีนี้!

📱 ช่องทางการเสนอชื่อ
https://forms.gle/8fJWjYww1AqYvonU8

📌 ร่วมเสนอชื่อภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น!!!