การเสวนาหัวข้อ Feline Medicine จากงาน VPAT Special Virtual Conference 2020y

Video

Description

“ทำอย่างไร ถ้าเจ้าของบอกว่าแมวดูไม่ปกติ” แมวก็คือแมว เป็นสัตว์ที่เข้าใจยาก และโรคแมวก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่วินิจฉัยและเข้าใจยากเช่นกัน แมวซูบลง แมวกินน้อยกว่าเดิม แมวไม่เล่นเหมือนเคย!! เกิดอะไรขึ้นกันแน่ มาพบกับแนวทางการตรวจวินิจฉัยเพื่อตอบปัญหาค้างคาใจเหล่านี้ ที่หมอแมวมักจะพบได้บ่อยในทางคลินิก โดยกรรมการบริหารสมาคมฯ รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม อ.สพญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์ อ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล ดำเนินการโดย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย