การเสวนาหัวข้อ Round table discussion: Medical versus surgical contraception: Dos and don’ts จากงาน VPAT Special Virtual Conference 2020y

Video

Description

“การใช้ยา vs ผ่าตัดแก้ไข ในการคุมกำเนิด” 📍 การคุมกำเนิด เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่อาจถูกมองข้าม ร่วมฟังการแลกเปลี่ยนเทคนิคและประสบการณ์ การคุมกำเนิดในสัตว์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการใช้ยา และการผ่าตัด เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 🎉 โดยกรรมการบริหารสมาคมฯ รศ.สพญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร ศ.สพญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ อ.สพ.ญ.ดร.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล ผศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย ดำเนินการโดย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย