การเสวนาหัวข้อ Round table discussion: The role of various diagnostic tests in diagnosis and management of CKD : Why only blood tests are not enoughy

Video

Description

จากงาน VPAT Special Virtual Conference 2020 **Highlight** Nephrology “การวินิจฉัยโรคไต ไม่ใช่แค่การตรวจเลือด” พบกับการแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ การวินิจฉัยและรักษาโรคไต จากวิทยากรหลากหลาย generations ในวงการอายุศาสตร์ โดยวิทยากร ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย สพ.ญ.ดาริน วิชชุกิจ ผู้ดำเนินรายการ ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ ดำเนินการโดย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย