การเสวนาหัวข้อ Is "SIRs" dead? จากงาน VPAT Special Virtual Conference 2020y

Video

Description

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ รับชม การเสวนาหัวข้อ Is "SIRs" dead? จากงาน VPAT Special Virtual Conference 2020 Emergency Medicine & Critical Care หัวข้อยอดฮิตตลอดกาล การจัดการภาวะฉุกเฉิก โดยวิทยากร น.สพ.นนทษิต ชุติกาญาณวัฒน์ ดำเนินการโดย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย