การเสวนาหัวข้อ A life in the fast lane จากงาน VPAT Special Virtual Conference 2020y

Video

Description

Emergency Medicine & Critical Care หัวข้อยอดฮิตตลอดกาล การจัดการภาวะฉุกเฉิก โดยวิทยากร ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช ดำเนินการโดย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย