การเสวนาหัวข้อ Urolithiasis - Prevention is worthwhile จากงาน VPAT Special Virtual Conference 2020y

Video

Description

Urology & Nephrology หัวข้อยอดฮิตตลอดกาล โรคนิ่ว โรคไต และการจัดการภาวะฉุกเฉิก โดยวิทยากร อ.น.สพ.ดร.วชิรา หุ่นประสิทธิ์ ดำเนินการโดย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย